ANCIENS GENDARMES asbl   -   OUD-RIJKSWACHTERS vzw

        

 

 

Activités Passées   -   Verlopen Activiteiten

 

 

2015-04-22  Vottem

 

Commémoration  - Herdenking

 

 

Luc Delisse Marc Willems Patrick Mellemans
16 - 03 - 1980 20 - 05 - 1980

Luc Delisse et Marc Willems faisaient partie du peloton ABT du IV Gp Mobile.  En 1980 ils ont été appelés pour effectuer une intervention urgente.

Lors de leur déplacement le véhicule est sorti brutalement de la route à hauteur de l'échangeur de Cheratte.

Ils sont décédes sur place.

Luc Delisse en Marc Willems maakten deel uit van het peloton ABT van de IV Mob Gp.  In 1980 werden ze opgeroepen voor een dringende interventie.

Tijdens hun rit verliet het voertuig brutaal de baan ter hoogte van de wisselaar van Cheratte.

Ze overleden ter plaatse.

Patrick Mellemans faisait partie du même peloton ABT IV Gp Mob. 

Au cours de la préparation d'une intervention un coup de feu partit accidentellement.

Transporté à l'hôpital, il succomba à la suite de ses graves blessures.

Patrick Mellemans maakte deel uit van hetzelfde ABT IV Mob Gr.

Tijdens de voorbereiding van een interventie werd hij getroffen door een ongewild vuurschot.

Afgevoerd naar het hospitaal, hij overleed ingevolge zijn ernstige verwondingen.

 

 

 


Gil L. Bourdoux

 


Charles Greco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 - Anciens Gendarmes BE - Oud-Rijkswachters.BE

All rights reserved - Tous droits réservés - Alle rechten voorbehouden

 

PLEASE CONTACT US IF THERE IS ANY PROBLEM OF COPYRIGHT OR OTHER